دبیرخانۀ همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» پنجمین نشست تخصصی همایش را با عنوان «ابن‌سیناپژوهی: رویکردهای تاریخی، امتیازات و ملزومات آن» برگزار کرد. این نشست توسط  آقای دکتر احمد عسگری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در روز شنبه 6 آذرماه ۱۴۰۰، ساعت 14:30 و به صورت مجازی در لینک اختصاصی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (http://www.irip.ac.ir/u/138) ارائه شد.


لطفا برای مشاهده کامل سخنرانی  در اپارات اینجا را  کلیک کنید.