دبیرخانۀ همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا»، کارگاه  "از عقل هیولانی تا عقل قدسی" را در روز یکشنبه ۳۰ آبان برگزار  نمود.  این کارگاه توسط جناب آقای دکتر سید محمود یوسف ثانی  ارائه گردید.