با هدف تمهید مقدّمات  جهت برگزاری هرچه بهتر همایش بین‌المللی«انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا » (دی ماه 1400) نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی به شرح زیر در موسسه برگزار شده است. جهت اطلاع از محتوای آنها لطفا روی هر عنوان کلیک نمایید. 


1-  کارگاه آموزشی نفس در تعلیقات ابن‌سینا (آقای دکتر سید حسین موسویان)

2- نشست تخصصی «نقش عقل عملی در اخلاق سینوی» (خانم دکتر فرزانه ذوالحسنی)

3- نشست  تخصصی روز بزرگداشت ابن‌سینا

4- نشست تخصصی «تجربه‌گرایی ابن‌سینا: نگرشی جدید» به زبان انگلیسی(دکتر محمد آزادپور)

5-نشست تخصصی «کمال نفس ناطقه در فلسفۀ ابن‌سینا و تحلیل انتقادی آن» (دکتر علی مخبر)

6- کارگاه آموزشی «از عقل هیولانی تا عقل قدسی» (دکتر سید محمود یوسف ثانی)

7- نشست تخصصی «ابن‌سیناپژوهی: رویکردهای تاریخی، امتیازات و ملزومات آن»؛ (دکتر احمد عسگری)

8- کارگاه آموزشی »«روش سینوی در شناخت نفس بر پایه نمط سوم الاشارات و الاتنبیهات».( دکتر حامد ناجی اصفهانی)

9-نشست تخصصی «قوای باطنی ادراکی میان نفس و بدن: بررسی استدلال‌های ابن‌سینا و شارحان او» (دکتر خامد آرضایی)