نشست تخصصی«کمال نفس ناطقه در فلسفۀ ابن‌سینا و تحلیل انتقادی آن» به همت دبیرخانه همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» در روز سه‌شنبه 27 مهرماه 1400، ساعت 14:30 به صورت مجازی برگزار شد. 

چهارمین نشست تخصصی همایش را با عنوان «کمال نفس ناطقه در فلسفۀ ابن‌سینا و تحلیل انتقادی آن» برگزار شد. سخنران این همایش دکتر علی مخبر بودند. 

لطفا برای مشاهده کامل سخنرانی  در اپارات اینجا را  کلیک کنید.