کارگاه «نفس در کتاب تعلیقات» به همت دبیرخانه همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» (ibsic.irip.ac.ir) در روز دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ، به صورت مجازی و حضوری در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، کارگاه «نفس در کتاب تعلیقات» به همت دبیرخانه همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» (ibsic.irip.ac.ir) در روز دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ، به صورت مجازی و حضوری در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد. 
این کارگاه نخستین کارگاه از مجموعه برنامه‌های جنبی همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» است که در دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد. 
دکتر سید حسین موسویان، مصحح کتاب تعلیقات و مدرس کارگاه، طی دو جلسه صبح و عصر، برخی از مهم ترین مباحث نفس در کتاب تعلیقات را به شیوه متن‌محور مورد بحث و بررسی قرار دادند.

ایشان در ابتدا، مقدمه‌ای در مورد تصحیح کتاب، تعداد نسخ، نسخ برگزیده و شیوه تصحیح بیان نمودند و در ادامه برخی موضوعات منتخب ذیل مبحث نفس را مورد بحث و گفت و گو قرار دادند. دکتر موسویان سپس متون مرتبط با آن موضوعات را به صورت کارگاهی و با مشارکت شرکت‌کنندگان تحلیل و بررسی کردند.  برخی عناوین اصلی مورد بررسی در کارگاه عبارت بودند از: خودآگاهی انسان، نفس انسان و استکمال آن، رویا و وحی. 

لطفا برای مشاهده متن کامل سخنرانی اینجا را کلیک کنید.