برگزاری نشست تخصصی «روش سینوی در شناخت نفس بر پایه نمط سوم الاشارات و التنبیهات»
2022-01-09

شست «روش سینوی در شناخت نفس بر پایه نمط سوم الاشارات و التنبیهات» به همت دبیرخانه همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» در روز دوشنبه مورخ 20 آذرماه 1400 به صورت مجازی برگزار می‌شود.

دبیرخانۀ همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» ششمین نشست تخصصی همایش را با عنوان «روش سینوی در شناخت نفس بر پایه نمط سوم الاشارات و التنبیهات» برگزار می‌کند. سخنران این نشست دکتر حامد ناجی اصفهانی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان است. علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند در ساعت تعیین‌شده از طریق لینک اختصاصی (http://www.irip.ac.ir/u/138) در نشست شرکت کنند.

این نشست در روز دوشنبه 20 دی ماه 1400، ساعت 16 و به صورت مجازی در لینک اختصاصی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (http://www.irip.ac.ir/u/138) برگزار خواهد شد.