برگزاری نشست «ابن‌سیناپژوهی: رویکردهای تاریخی، امتیازات و ملزومات آن»
2021-11-27
نشست «ابن‌سیناپژوهی: رویکردهای تاریخی، امتیازات و ملزومات آن» به همت دبیرخانه همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» در روز شنبه مورخ 6 آذرماه 1400 به صورت مجازی برگزار می‌شود.

احمد عسگری

دبیرخانۀ همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» پنجمین نشست تخصصی همایش را با عنوان «ابن‌سیناپژوهی: رویکردهای تاریخی، امتیازات و ملزومات آن» برگزار می‌کند. سخنران این نشست دکتر احمد عسگری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است. علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند در ساعت تعیین‌شده از طریق لینک اختصاصی (http://www.irip.ac.ir/u/138) در نشست شرکت کنند.

این نشست در روز شنبه 6 آذرماه ۱۴۰۰، ساعت 14:30 و به صورت مجازی در لینک اختصاصی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (http://www.irip.ac.ir/u/138) برگزار خواهد شد.