برگزاری نشست تخصصی «کمال نفس ناطقه در فلسفۀ ابن‌سینا و تحلیل انتقادی آن»
16 October 2021
نشست «کمال نفس ناطقه در فلسفۀ ابن‌سینا و تحلیل انتقادی آن» به همت دبیرخانه همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» در روز سه‌شنبه 27 مهرماه 1400، ساعت 14:30 به صورت مجازی برگزار می‌شود.

علی مخبر

دبیرخانۀ همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» چهارمین نشست تخصصی همایش را با عنوان «کمال نفس ناطقه در فلسفۀ ابن‌سینا و تحلیل انتقادی آن» برگزار می‌کند. سخنران این همایش دکتر علی مخبر  است. علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند در ساعت تعیین‌شده از طریق لینک اختصاصی (irip.ac.ir/u/136) در نشست شرکت کنند.

این نشست در روز سه‌شنبه 27 مهرماه 1400، ساعت 14:30 و به صورت مجازی در لینک اختصاصی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (irip.ac.ir/u/136) برگزار خواهد شد.