نشست تخصصی «تجربه‌گرایی ابن‌سینا: نگرشی جدید» به زبان انگلیسی
2021-08-25
به گزارش دبیرخانۀ همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا»، نشست تخصصی «تجربه‌گرایی ابن‌سینا: نگرشی جدید» به زبان انگلیسی و با ارائه دکتر محمد آزادپور، استاد دانشگاه ایالتی دانشگاه سانفرانسیسکو، برگزار می‌شود.

نشست آزادپور انگلیسی پوستر نشست آزادپور

 

به گزارش دبیرخانۀ همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا»، نشست تخصصی «تجربه‌گرایی ابن‌سینا: نگرشی جدید» به زبان انگلیسی و با ارائه دکتر  محمد آزادپور، استاد دانشگاه ایالتی دانشگاه سانفرانسیسکو، برگزار می‌شود.

 

این نشست که سومین نشست از سلسله نشستهای تخصصی همایش است، در روز دوشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۰ الی ۱۲ و به صورت مجازی در لینک اختصاصی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (https://www.skyroom.online/ch/irip/ib) برگزار می شود.