نشست تخصصی «نقش عقل عملی در اخلاق سینوی»
15 July 2021
 
 
نشست «نقش عقل عملی در اخلاق سینوی» به همت دبیرخانه همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» در روز سه‌شنبه مورخ 29 تیرماه 1400 به صورت مجازی برگزار می‌شود.

نشست «نقش عقل عملی در اخلاق سینوی»

دبیرخانۀ همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» اولین نشست تخصصی همایش را با عنوان «نقش عقل عملی در اخلاق سینوی» برگزار می‌کند. سخنران این همایش دکتر فرزانه ذوالحسنی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان است. علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند در ساعت تعیین‌شده از طریق لینک اختصاصی (http://webinar.irip.ac.ir/ch/ib) در نشست شرکت کنند.

این نشست در روز سه‌شنبه 29 تیرماه ۱۴۰۰، ساعت 10 الی 12 و به صورت مجازی در لینک اختصاصی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (http://webinar.irip.ac.ir/ch/ib) برگزار خواهد شد. 

نشست «نقش عقل عملی در اخلاق سینوی»

دبیرخانۀ همایش بین‌المللی «انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا» اولین نشست تخصصی همایش را با عنوان «نقش عقل عملی در اخلاق سینوی» برگزار می‌کند. سخنران این همایش دکتر فرزانه ذوالحسنی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان است. علاقه‌مندان به حضور در این نشست می‌توانند در ساعت تعیین‌شده از طریق لینک اختصاصی (http://webinar.irip.ac.ir/ch/ib) در نشست شرکت کنند.

این نشست در روز سه‌شنبه 29 تیرماه ۱۴۰۰، ساعت 10 الی 12 و به صورت مجازی در لینک اختصاصی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (http://webinar.irip.ac.ir/ch/ib) برگزار خواهد شد.