با هدف تمهید مقدّمات  جهت برگزاری هرچه بهتر همایش بین‌المللی«انسان‌شناسی در حکمت ابن‌سینا » (دی ماه 1400) نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی به شرح زیر در موسسه برگزار شده است. جهت اطلاع از محتوای آنها لطفا روی هر عنوان کلیک نمایید. 

1-  کارگاه آموزشی نفس در تعلیقات ابن‌سینا (آقای دکتر سید حسین موسویان)

2- نشست «نقش عقل عملی در اخلاق سینوی» (خانم دکتر فرزانه ذوالحسنی)

3- دومین نشست از سلسله نشست های همایش بین المللی «انسان شناسی در حکمت ابن سینا»

4- نشست تخصصی «تجربه‌گرایی ابن‌سینا: نگرشی جدید» به زبان انگلیسی